Thursday, October 27, 2016

Fin fasad igen!

Dem jobbades hårt i dag, både på fasaden och i rosenbuskarna!
Underhållet är viktigt och vi tycker om ett fint utseende av Kopp och Fat.


No comments:

Post a Comment